Kako izgleda račun u Bacchusu?

U tekstu o Bacchusu bilo je par riječi o računima – sad, evo, imamo i…