Diana, Vespa i umorna disko kugla

Piše: Nikola Pušonjić Povijest kafića na kraju veže u Ilici 8 puna je mutnih i…