U LJUBLJANI VIŠE NEMA DOLGCAJTA

Piše: Bojan Krištofić ‘Lublana ma pet občin / največa je Šiška / pol je Center…